Hvad mener Danmarks Naturfredningsforening?

Forurening og overforbrug belaster både natur, miljø og klima. Hvis fremtidens generationer skal have samme muligheder som os, er en bæredygtig udvikling nødvendig.

Vi arbejder for:

🌱 Forbrugere skal kunne vælge produkter, som er produceret bæredygtigt.

💲 Skatter og afgifter for industrien skal omlægges, så der bliver taget mest muligt hensyn til naturen.

🌊 Fossile brændstoffer som olie eller kul skal erstattes med bæredygtig, grøn energi fra vind og vand.

🔥 Affaldsforbrænding skal udfases i takt med, at flere og flere af vores produkter bliver genbrugt direkte.

Hvad kan du gøre?