På knap tre dage har 20.000 danskere på www.redskoven.dk sagt nej til regeringens planer om at fjerne dele af den naturbeskyttelse, der skal sikre skovene imod bebyggelse.

Ifølge lækkede dokumenter vil regeringen, ifølge Altinget, åbne op for at fjerne skov for at udvide by- og sommerhusområder samt bygge større bygninger i skovene.

Det anser Danmarks Naturfredningsforening som et direkte angreb på den lov, der i over 200 år har beskyttet vores skove.

Med en ny kampgane: 'Vi redder skoven', inviterer foreningen derfor befolkningen til at bakke op om og forsvare de grønne haller på samme måde som foreningens kyst-kampagne i 2015/16, der resulterede i 140.000 underskrifter mod byggeri af de danske kyster.

- At kampagnen er kommet så hurtigt fra start, viser, hvor vigtig skoven er for befolkningen. Det sender også et kraftigt signal til politikerne om, at et angreb på vores yndlingsnatur er uacceptabelt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Farvel til skovene som vi kender dem

Regeringen står bag et idékatalog, der rummer flere forskellige forslag, der alle vil gå udover skoven, som vi kender den i dag.

Skovloven beskytter nemlig den fredede skov imod byggerier. Flere af de foreslåede ændringer går på at bebygge skovene. For eksempel ved at åbne op for at bygge i skove og byparker i forbindelse med udvidelse af bykvarterer og sommerhusområder eller ved bygge vindmøller i plantager eller i forbindelse med skovrejsning.

Derudover lægger forslagene også op til, at der skal kunne bygges større boliger i skovene, end hvad der kan lade sig gøre på nuværende tidspunkt.

- Skovene er danskernes foretrukne udflugtsmål, og det er her, vi finder ro og stilhed. Derfor er ideen om, at skovene nu skal rumme anlæg, man ikke vil have andre steder, dybt forfejlet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Skovloven beskytter på nuværende tidspunkt 72 procent af de danske skove mod at blive lavet om til by, landbrug eller industri.

Object reference not set to an instance of an object.