Stoffet glyphosat kan ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO være kræftfremkaldende. På grund af den mistanke mener Danmarks Naturfredningsforening, at der bør indføres et midlertidigt forbud mod sprøjtegiften, der er det mest brugte i Danmark.

Mandag og tirsdag har EU's Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, SCoPAFF, været samlet for at diskutere fornyelsen af stoffet. Men de enkelte lande har ikke kunnet nå til enighed, og derfor er afstemningen udskudt.

Spor af glyphosat i urinen

- Danmark bør naturligvis ikke stemme for at godkende et giftstof, før det er afklaret, om stoffet er kræftfremkaldende. Der har staten en pligt til at beskytte både miljøet og mennesker, og det er godt at se, at andre lande tager det ansvar på sig og går foran, siger Rikke Lundsgaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i DN.

Blandt de mere glyphosat-skeptiske lande er Frankrig, Holland, Italien og Sverige, som ifølge magasinet Ingeniøren har tænkt sig at stemme imod eller har forbehold over for en fornyelse i sin nuværende form.

Tyskland vil helt undlade at stemme.

En undersøgelse viser, at hele 99,6 procent af tyske borgere har spor af glyphosat - aktivstoffet i sprøjtemidlet Roundup - i urinen. Og 75 pct. har en koncentration, der er mindst fem gange højere end grænseværdien for glyphosat i drikkevand.

Brug forsigtighedsprincippet

- Vi står fast på, at enhver mistanke til, at glyphosat kan være kræftfremkaldende for mennesker, skal kunne afvises gennem celleforsøg, før godkendelsen igen kan fornys, siger Rikke Lundsgaard.

Hun har i et høringssvar anbefalet, at vil den danske regering ikke bruge forsigtighedsprincippet og beskytte befolkningen, så bør glyphosat som minimum forbydes i Danmark til brug for ukrudtsbekæmpelse og nedvisning inden høst.

I forbindelse med, at WHO har noteret, at glyphosat sandsynligvis kan give mennesker lymfekræft, udtalte ekspert i miljømedicin, professor Philippe Grandjean på Syddansk Universitet til TV2:

- Vi ved, at glyphosat virker kræftfremkaldende hos andre pattedyr, men det er ikke påvist hos mennesker. Det skyldes, at virkningerne ikke er undersøgt grundigt nok på mennesker endnu. Men når vi kan se, at andre pattedyr får kræft af glyphosat, må vi formode, at mennesker der eksponeres for stoffet også kan udvikle kræft.

Private haveejere bør fjerne stoffet

Glyphosat anvendes også i mange danske haver til bekæmpelse af ukrudt - og her kan borgerne selv gøre en miljøindsats.

Philippe Grandjean opfordrer således folk til at skaffe sig af med midlet.

- Haveejere bør fjerne Roundup som farligt affald. Pesticider har ofte vist sig farligere end vi troede, og jeg mener ikke, at de hører til i vores hjem, siger han til TV2.

Tilladelsen til at bruge Roundup i EU udløber til juni. Forhandlingerne handler om en ny 15-årig tilladelse.

alt
Rikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 23 20 30 07