Med jul kommer julemad, og hvert år går mange af de samme traditioner igen på julebordet. Vi hælder vin i glassene, piller masser af klementiner og skræller kartofler til flæskestegen.

Men I mange af de fødevarer, som vi spiser i løbet af december, er der fundet rester af sprøjtegift.

På baggrund af Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttets pesticidkontrol fra 2018 har Danmarks Naturfredningsforening listet syv fødevarer, vi typisk spiser i julen, og som det kan betale sig at skifte ud med en økologisk variant, hvis vi vil undgå rester af sprøjtegift i julemaden.

Det er især de udenlandske konventionelt dyrkede fødevarer, der indeholder rester af sprøjtegift, men der er også fundet rester i fødevarer, der er dyrket konventionelt i Danmark.

Mandarin/klementin

I 91,4 procent af udenlandske konventionelle mandariner og klementiner var der rester af sprøjtegift, og Fødevarestyrelsen fandt i alt 22 forskellige slags sprøjtegifte. Herunder sprøjtegiften chlorpyrifos, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Læs også: Slut med chlorpyrifos i frugt og grønt i Danmark

Der var ikke rester af sprøjtegift i de udenlandske økologiske mandariner og klementiner.

Kartoffel

I 14,5 procent af prøverne af danske konventionelle kartofler fandt Fødevarestyrelsen rester af sprøjtegift, og det samme er tilfældet for 55,6 procent af udenlandske konventionelle kartofler. I de danske konventionelle kartofler fandt Fødevarestyrelsen tre slags sprøjtegift, mens de fandt fire forskellige sprøjtegifte i udenlandske konventionelle kartofler.

Der var ingen rester af sprøjtegift i hverken danske eller udenlandske økologiske kartofler.

Figen

Der er fundet rester af sprøjtegift i alle prøver, der er blevet foretaget af friske og tørrede figner, som er dyrket konventionelt i udlandet. Der er foretaget tre prøver i alt.

Fødevarestyrelsen har ikke taget prøver af økologiske figner.

Rødvin

Man har fundet rester af sprøjtegift i 58 procent af udenlandsk konventionel rødvin, og prøverne indeholdt otte forskellige slags sprøjtegifte.

Fødevarestyrelsen har ikke taget prøver af økologisk rødvin, men i prøverne fra 2017 blev der ikke fundet sprøjtegift i dansk konventionel eller i udenlandsk økologisk rødvin.

Appelsin

I 94,2 procent af konventionelle udenlandske appelsiner fandt Fødevarestyrelsen rester af sprøjtegift. De fandt i alt 17 forskellige slags sprøjtegifte.

I de økologiske udenlandske appelsiner fandt Fødevarestyrelsen ikke rester af sprøjtegifte.

Hvedemel

25 procent af dansk konventionelt hvedemel indeholder rester af sprøjtegift, mens Fødevarestyrelsen fandt sprøjtegift i 87,5 procent af udenlandsk konventionelt hvedemel. I dansk konventionelt hvedemel var der 2 slags sprøjtegift og fire slags i de udenlandske.

Der er ikke fundet rester af sprøjtegift i hverken dansk eller udenlandsk økologisk hvedemel.

Grønkål

Prøver af dansk konventionelt grønkål viste rester af sprøjtegift i ét ud af fire tilfælde, og det var fem forskellige slags. I to ud af syv tilfælde fandt Fødevarestyrelsen rester af sprøjtegift i konventionelt udenlandsk grønkål.

Der blev derimod ikke fundet rester af sprøjtegift i dansk økologisk grønkål.