Foto: Charlotte Hammer

Hovedstaden overrasker med en sjælden blomst

Lad os begynde turen i Danmarks Hovedstad, gode gamle København. Her er der så mange mennesker, at det kunne være nærliggende at tro, at der ikke er en flig af spændende natur. Men København har Amager Fælled.

I skrivende stund er Fælleden det eneste sted i Danmark, hvor orkidéen riddergøgeurt vokser.

Den smukke blomst nyder godt af nattergalens fine sang. I 2018 var der hele 30 ynglende nattergalepar på Amager Fælled.

Orkidéer og nattergale er blot to eksempler på den artsrigdom, der er på Fælleden. Faktisk findes der også en et par sjældne sommerfugle og frøerne grøn frø og spidssnudet frø samt både stor og lille vandsalamander.


Et lille overdrev i Aarhus

I 2016 gik en gruppe biologistuderende fra Aarhus Universitet sammen om at forvandle et bunkerareal med en lille græsplæne til et næringsfattigt overdrev. Den slags natur er nemlig sjælden i Danmark.

Siden da har de studerende skabt en lille oase for biodiversitet midt i Aarhus på Regenburgs Plads. Det er insekter, fugle og byens beboere meget glade for.

De studerende slår området med le to gange om året. Det gør de, fordi en af de vigtigste forudsætninger for et overdrev er, at kvæg regelmæssigt græsser i området. Det forhindrer nemlig tilgroning af hurtig-voksende planter. Da der ikke går kvæg frit rundt i Aarhus, så må det klares med håndkraft.

De studerende planter stadig planter ud hvert forår. Det er dog planen, at de skal stoppe med det på sigt og lade pladsen passe sig selv.

Læs mere om biodiversitet her

Foto: Thomas Elle Elsborg

Spændende natur ved baneterræner

Det kommer måske som en overraskelse, men der er natur i særklasse ved visse baneterræner i Danmark. Årsagen er, at man i områderne har forsøgt at holde planter væk fra sporene ved at lægge grus og skærver. Det har skabt næringsfattige, lysåbne, tørre og varme områder, som nogle arter foretrækker.

Du kan ved baneterrænerne ofte møde stor artsrigdom. Det skyldes, at når godsvognene er blevet losset og læsset, er frø og smådyr drysset ned på baneterrænerne. Derfor rummer baneterrænerne både hjemmehørende og udefrakommende arter.

Et eksempel er Rødbyhavns gamle rangerterræn, hvor al banedrift stoppede i 2001. Her kan du møde sjældne arter som smalbladet hanekro, purpur-storkenæb og blåvinget steppegræshoppe.

Du kan også møde de 17 græssende geder, der lever i området året rundt. De er med til at sikre levestederne for de sjældne arter på Rødbyhavns baneterræn. Gederne spiser nemlig buske og træer, som ellers vil skygge for de nøjsomme planter og varmekrævende insekter.

Gederne er en del af InfraNatur Rødbyhavn, der et samarbejde mellem Banedanmark, Miljøstyrelsen, Femern A/S, DSB ejendomme og Dansk Gedeunion, med rådgivning fra Habitats og Natur360.

Du kan læse mere om projektet her.

Foto: Rune Engelbreth Larsen

En værdsat skov midt i Odense

Midt i Odense ligger der en 500 år gammel skov. Åløkkeskoven er en forholdsvis stor skov på 36 hektar. Den strækker sig fra centrum af Odense og bevæger sig ud af byen langs Stavis Ådal.

I skoven kan du møde mange forskellige dyr som flagermus, sorte egern, ræve og rådyr. Skoven er også et trækplaster for en lang række fugle som flagspætter, skovskader og natugler. Af de mere sjældne fugle kan du være heldig at møde lille flagspætte i skoven.

Skoven er værdsat blandt Odenses borgere. De bruger f.eks. skoven til motion, gåture og udflugter med madpakker under armen.

Men den gamle skov trues lige nu af flere byggeprojekter. Derfor kæmper beboerne en hård kamp for at bevare deres lille pusterum midt i byen. Du kan læse mere om sagen her.


Naturoplevelser i Aalborg

Som en grøn kile skærer Østerådalen Nord og Øster Å sig vej gennem Aalborg fra det sydlige opland.

Her kan du få store naturoplevelser ganske tæt på byen. Et væld af sangfugle yngler i området. Bl.a. synger nattergal og kærsanger i forårsmånederne fra træer og buske.

Østerådalens frodige bund byder på et væld af forskellige spiselige planter som løgkarse, ramsløg og mælkebøtte. En fin bestand af råvildt har de seneste år fundet sig til rette i Østerådalen. De lever nu nærmest midt i Aalborg.

Der er god mulighed for at tage på heldagstur til området. Der er nemlig både borde, bænke og et offentligt toilet ved Infohuset. Det kommer du til, hvis du tager indkørslen fra vejen Over Kæret.

Foto: Aalborg Kommune

Foto: Tobias Guldberg Frøslev

Ekstra svampet i Kolding

I Marielundskoven 2 km fra Kolding Centrum finder du et vaskeægte svampeparadis. Jordbunden er nemlig leret, og det kan svampe rigtig godt lide. Især de sjældne af slagsen.

I 2015 blev en helt ny svampeart fundet i skoven. Den er opkaldt efter dens opdagelsessted og hedder derfor Cortinarius koldingensis. I daglig tale strågul slørhat. Selve svampen er en forholdsvis stor fætter. Den kan nemlig blive mere end 10 cm høj.

I skrivende stund er Marielundskoven stadig det eneste sted i verden, hvor svampen er registreret.

I skoven kan du også være heldig at se satans rørhat, kartoffeltrøffel og djævle-rørhat. Alle tre svampe er sjældne i Danmark, og de to rørhatte er begge giftige.

Læs mere om svampe


Når vandet skyder sig vej gennem byen

I Midtjylland ligger Gjern, som er en lille by med cirka 1700 indbyggere. Gjern Å snor sig gennem byen, og den er ikke kanaliseret. Det betyder, at der er enge og natur langs åen hele vejen gennem byen.

Læs også: 13 vidunderlige søer og vandløb i Danmark

Der er meget liv i den lille å. Eksempelvis er der en naturlig bestand af bækørreder, døgnfluer, vårfluer, slørvinger og smerling. Sidstnævnte er en sjælden fisk i Danmark, som altså lever midt i den lille jyske by.

Foto: Peter Nymann Eriksen

Mød de vilde dyr - midt i byen

Udover konkrete områder i byen, hvor naturen siger spar to, så er der også flere arter, som lever eller kommer på besøg i menneskenes verden.

Herunder er fem eksempler på dyr, som du kan møde i byen.

  1. Spytteedderkop. Inspirationen til Spiderman kommer måske fra spytteedderkoppen. Der er i hvert fald stor lighed mellem de to. Ligesom Spiderman så kaster spytteedderkoppen et slags net udover sit bytte. Spytedderkoppen bruger bare sin mund fremfor sine hænder. Nettet består af gift og en klæbrig substans. Spytteedderkoppen lever typisk i kældre og andre mørke rum.

  2. Bier. Du kan være heldig at se flere forskellige bier i de store danske byer. Eksempelvis blev der i et studie fra 2016 fundet 41 forskellige arter i Aarhus og 46 forskellige arter i København. Det kan du læse mere om i studiet her. En af de bier, som du kan møde midt i byen er rød murerbi. Mange tror fejlagtigt, at den ødelægger muren, men det gør den altså ikke. Andre eksempler på vilde bier, som du kan opleve i byerne er hushumle og jordpelset jordbi. Læs mere om bier.

  3. Ræve. Mange dyr er søgt fra skovene og det åbne land ind til byerne. Rævene er en af de dyr. Der er eksempelvis set ræve langs jernbaneterrænerne i København. Du kan se et kort over observationer af ræve her.

  4. Skimmelflagermus. Mange skimmelflagermus holder vinterferie i byerne. Her flytter de ind høje bygningernes revner. København har faktisk verdens størst registrerede population af skimmelflagermus om vinteren. Hvis du er særlig opmærksom, så kan du høre han-flagermusens kald. Det lyder ligesom en rusten cykel og kan høres fra september til januar. Andre arter af flagermus i Danmark trives ikke i byerne, men er afhængige af bestemt natur. Læs mere om flagermus.

  5. Vandrefalk. Vandrefalken bliver ofte forbundet med storslået natur som Møns Klint, men er i løbet af de seneste par år begyndt at yngle i Danmarks store byer. Vandrefalken er endnu ikke lykkes med at yngle i København. Dog kan den hver vinter observeres på Vesterbrogade, som ligger midt i København. Det er nok bare et spørgsmål om tid, før vandrefalken også yngler i hovedstaden. Vandrefalken er dog ikke den eneste fugl, der er begyndt at yngle eller overvintre i byen. Andre eksempler er skovskade, skovhornugle, rødstjert og skovsneppe.