Søren understøtter ledelsen i DN i at træffe driftsmæssige og strategiske beslutninger på et oplyst grundlag, og i at der efterfølgende bliver eksekveret på dem.

Søren arbejder med en bred portefølje af opgaver indenfor strategi, organisationsudvikling og ledelsesunderstøttelse, som bl.a. omfatter:

  • Projektleder og redaktør på udviklingen af DN’s strategi for 2022-26 og DN’s aktivitetsplaner
  • Opfølgning på strategiske indsatser
  • Udarbejdelse af beslutningsoplæg til DN’s hovedbestyrelse og Repræsentantskab
  • Optimering af processer og arbejdsgange samt tværgående koordinering

Et af Søren yndlingscitater er Mahatma Gandhi’s: ”Du må selv være den forandring, som du ønsker at se i verden”.

CV

Job

  • 2020 - Danmarks Naturfredningsforening, Ledelseskonsulent
  • 2015 – 2020: Danmarks Radio, Strategikonsulent i DR Medier.
  • 2014 – 2015: Erhvervsstyrelsen, Fuldmægtig
  • 2013: Altinget.dk, Projektkoordinator og leder af salgsafdelingen

Uddannelse

Cand.Scient.pol fra Københavns Universitet (2013)

Presse, strategi og ledelsesbetjening