Arbejdsområde

Therese Nissen arbejder med flere aspekter inden for natur og miljø bl.a. i forhold til dispensationer fra Naturbeskyttelseslovens § 3 (vores hverdagsnatur) og bygge- og beskyttelseslinjerne, samt udvidelser af landbrug, og den effekt som dette kan have på den nærliggende natur og landskab.

Hun arbejder også med hav, bl.a. Øresund og en potentiel ny beskyttelse af dette område, samt de miljøeffekterne på de marine organismer, når plast havner i havene.

Derudover er Therese projektleder på Evighedstræer og Floratjek.

Hun er sekretær for DNs Naturfaglige Udvalg (NFU)

CV

Karriere

Natur- og miljøpolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening 2015-

Natur- og landbrugsmedarbejder, Danmarks Naturfredningsforening 2010-2015

Naturmedarbejder, Danmarks Naturfredningsforening 2009-2010

Uddannelse

Cand.Scient. i biologi, Københavns Universitet 2009

Natur og miljø