Kirsten er natur- og planrådgiver i afdelingen Natur og Miljø. Hun er en del af det team af medarbejdere, der arbejder med lokale sager. Kirsten hjælper og rådgiver DN's lokale afdelinger om håndtering af sager og støtter afdelingernes arbejde med høringssvar og klager. Hendes primære arbejdsområder er landzone, strandbeskyttelseslinjen og adgang. Derudover bidrager hun også til arbejdet med kommune- og lokalplaner.

Kirsten har også ansvar for DN's adgangspolitik, der både løftes gennem klagesager og politisk lobbyindsats, og DN’s arbejde med national- og naturparker. Derudover bidrager hun til foreningens løbende politiske arbejde på naturområdet, herunder f.eks. udarbejdelse af høringssvar til ny lovgivning og forslag til nye politiske initiativer mv.

CV

Karriere

2023 - : Natur- og planrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening

2020 - 2023: Sagsbehandler/planlægger i Køge Kommune

2016 - 2020: Politisk konsulent i Friluftsrådet

Uddannelse

2016: Kandidat i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning), Københavns Universitet

2013: Bachelor i geografi og geoinformatik, Københavns Universitet

Natur og miljø