Arbejdsområde

Interessevaretagelse indenfor vandpolitik: vandløb, søer og havet - nationalt og internationalt i forhold til EU og havkonventionerne for Østersøen og Nordsøen.

Rådgivning og sagsbehandling indenfor akvakultur, fiskeri og forurening af vandløb, søer og havmiljø.

CV

Karriere

Natur og miljøpolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening 1986-

Uddannelse

Ph.D projekt Århus Universitet 1985-86
marinbiologiske projekter Århus Amt 1984-85

Cand.scient. i marinbiologi, Århus Universitet, 1983

Natur og miljø