Arbejdsområde

Bo Håkansson arbejder med forvaltning af både jagtbare og truede arter og har medvirket i udarbejdelsen af en række nationale forvaltningsplaner.

Arbejder aktuelt med DNs initiativer for udarbejdelsen af en overordnet national artsforvaltningsplan for de truede danske arter, DNs arbejde indenfor "Rewilding" samt øget fokus på synergi mellem natur- og erhvervsinteresser.

Bo står også for DNs praktiske projekter for truede dyrearter.
Han arbejder med den løbende gennemførelse af EUs naturbeskyttelsesdirektiver i Danmark, herunder de statslige og kommunale natura 2000 planers udarbejdelse og realisering.

Varetager det politiske lobbyarbejde rettet mod Folketinget og EU, indenfor disse områder.

Bo er sekretær for Det Grønne Kontaktudvalg, der er de grønne organisationers kontaktforum.

Tillidsposter

Medlem af IUCN Danmark

Medlem af Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe om ulv

Medlem af Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe om krondyr

Medlem af Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe om skarv

Medlem af Vildtforvaltningsrådets "Arbejdsgruppe om revision af jagttider"

Medlem af Miljø- og fødevareministeriets arbejdsgruppe om sæler

Medlem af Miljø- og fødevareministeriets arbejdsgruppe om bæver

Medlem af Miljø- og fødevareministeriets arbejdsgruppe om "Bilag IV arter" (særligt beskyttede arter)

Medlem af Miljø- og fødevareministeriets arbejdsgruppe om "Invasive arter"

Medlem af Miljø- og fødevareministeriets arbejdsgruppe om natura 2000 - "Grønt Fremdrifts Forum"

Sekretær for de grønne organisationers kontaktforum "Det Grønne Kontaktudvalg"

CV

Karriere

Biolog i Danmarks Naturfredningsforening, 1997 -

Biolog i Hvidovre Kommune, 1996

Uddannelse

Cand.scient. i biologi, Københavns Universitet, 1994

Natur og miljø