Senseo og arbejdet for miljøet

Senseo og JDE Coffee fremstiller kaffemaskiner og kaffepuder. Som en stor international virksomhed ønsker de at tage ansvar og bidrage til en mere bæredygtig planet, og derfor arbejder de efter definerede mål om kontinuerligt at reducere miljø- og klimapåvirkningen ifm. produktionen og forbruget samt om at forbedre de sociale og miljømæssige forhold de steder, hvor deres kaffe vokser og dyrkes.

Senseo arbejder efter design-principper, hvor livscyklusvurderinger er med til at minimere miljøpåvirkningen på hvert trin i et produkts levetid – fra råstofudvinding gennem materialebehandling, fremstilling, distribution, anvendelse, reparation og vedligeholdelse og bortskaffelse eller genbrug. Det har resulteret i, at Senseos Original ECO-kaffemaskiner produceres i genanvendt plastik, hvor det er muligt, at emballagen er fremstillet af genanvendt pap uden brug af PVC, at maskinen er designet til at holde længe og kan repareres, hvis uheldet er ude, samtidig med at maskinen bruger et minimum af energi i den levetid.

Senseo og JDE Coffee har også fokus på, at selve kaffeoplevelsen er mest muligt bæredygtig. Derfor består Senseos kaffepuder kun af 97,6 % kaffe, 1,7 % papir og 0,7 % komposterbart plantebaseret forseglingsmateriale, samtidig med at kaffedrikkerne har mulighed for at vælge Senseos sorte kaffepuder, hvor kaffen er 100 % Rainforest Alliance godkendt, som sikrer, at kaffen dyrkes og høstes på en social- og miljømæssig bæredygtig måde.

Senseo støtter til Danmarks Naturfredningsforening

For at fejre FN’s World Environment Day den 5. juni ønsker Senseo gøre lidt ekstra for naturen, miljøet og klimaet i Danmark, og har derfor valgt at donere 200 kr. pr. solgt Senseo kaffemaskine i uge 22, 23 og 24 til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde.

Støtten vil gå til

Danmarks Naturfredningsforening arbejder overordnet for mere natur i Danmark, et renere miljø og en bæredygtig fremtid. Støtten fra Senseo vil derfor gå til at:
· Beskytte plante- og dyrelivet.
· Bevare unikke danske naturområder.
· Mindske affald og forurening.
· Mindske klimapåvirkningerne.
· Beskytte drikkevandet.
· Inspirere børn, unge og voksne til at bruge naturen og passe på den.

En stor tak til Senseo og JDE Coffee for den økonomiske støtte til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for naturen, miljøet og klimaet i Danmark.

Læs mere om Senseo kampagnen her.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Senseo støtte til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde er med til at understøtte tre af FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

Mål 12: Fremme ansvarligt forbrug og produktion
Mål 13: Bekæmpe klimaforandringer
Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling.