Andel Energi og klimaet

Andel Energi (tidligere SEAS-NVE) er landets største andelsejede energiselskab og forsyner døgnet rundt sine cirka 375.000 andelshavere med el og fiberforbindelser.

På basis af fælles værdier om miljøvenligt elforbrug har Andel Energi og Danmarks Naturfredningsforening gennem flere år samarbejdet om det klimaneutraliserende elprodukt: Global Energi.

Samarbejdet har resulteret i, at Andel Energi har købt den første nye vindmølle ved Tappernøje i sommeren 2015.

Sådan fungerer Global Energi

Elforbrugere, der køber Global Energi, betaler 12 øre ekstra pr. kWh. Ekstrabidraget går direkte videre til Andel Energi’s uafhængige Klimafond. Herfra investeres pengene i ny, vedvarende energiproduktion - indtil videre vindmøller.

Den el, som købere af Global Energi bruger, bliver således klimaneutraliseret, fordi den bliver genskabt som ny, vedvarende energi på et senere tidspunkt.

Læs mere om Global Energi

Samarbejdet mellem Andel Energi og Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening har deltaget aktivt i udviklingen af Global Energi, og produktet bærer tydeligt præg af, at vores fagspecialister har været involveret.

Vi markedsfører Global Energi online, i vores fordelsprogram og i bladet Natur & Miljø.

Desuden er Danmarks Naturfredningsforening repræsenteret i bestyrelsen i Andel Energi's Klimafond og deltager løbende i beslutninger om, hvordan fondens midler skal investeres.

Resultaterne af samarbejdet

  • GlobalEnergi er vurderet og klassificeret som et af de mest klimavenlige el-produkter på det danske marked, der har positiv effekt for klima og udbygningen med vedvarende energi.
  • Et effektivt og klimaneutraliserende elprodukt til de danske elforbrugere.
  • Sikkerhed for at produktet har en reel og betydningsfuld klimaeffekt.
  • Cirka 10.000 forbrugere har valgt at købe GlobalEnergi, og tallet vokser måned for måned.
  • Investering i vindmølle i Store Røttinge i 2015, som giver strøm til 2.500 husstande om året. Møllen er placeret ift. DN’s vindmøllepolitik.
  • Økonomisk støtte til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde.

En stor tak til Andel Energi for deres økonomiske støtte til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde med at fremme et miljøvenligt energiforbrug.

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Andel Energi og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte to af FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

  • Mål 7: Sikre en mere bæredygtig energiforsyning
  • Mål 13: Bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser
  • Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling